Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Waterbodem

Met het in werking treden van de Waterwet is de regulering van het beheer van de waterbodem een integraal onderdeel van het watersysteembeheer geworden. ATKB kan u bijstaan in alle aspecten van waterbodembeheer, van een verkennend waterbodemonderzoek volgens de heersende normen (voor waterbodem de NEN 5717 en NEN 5720) tot de begeleiding bij de uitvoering van de baggerwerkzaamheden en de eindafrekening.