Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Water(beheer)

Nederland bestaat voor een groot deel uit water. Water heeft dan ook een grote invloed op onze gebiedsinrichting. Om te voldoen aan de eisen die het waterbeheer van de toekomst aan ons land stelt en naar aanleiding van de Europese Kaderrichtlijn Water is per 22 december 2009 de Waterwet in werking getreden.

Water(beheer) kan onderverdeeld worden in grondwater, oppervlaktewater en afvalwater. ATKB heeft ruime ervaring met onderzoek naar en het monitoren van waterkwaliteit, (grond)wateroverlast, de aanleg en het beheer van grondwatermeetnetten, het opstellen van bemalingsadvies en –plannen en andere zaken die bij water(beheer) van toepassing zijn. U kunt bij ons terecht voor deskundig onderzoek en advies over water(beheer) binnen uw situatie.