Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Water

Water speelt een grote rol bij gebiedsinrichting en –beheer in Nederland. ATKB kan u ondersteunen op het gebied van grondwater, waterbodem en oppervlaktewater, zowel door het uitvoeren van onderzoeken als door het leveren van advies en begeleiding bij watergerelateerde projecten. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een pragmatische en doelmatige inslag waarbij zowel onderzoeks- als uitvoeringsaspecten ruim voldoende aan de orde komen.

ATKB is gespecialiseerd in de begeleiding van ingrepen in de waterbodem (baggerwerk) en de uitvoering van kwalitatief en kwantitatief onderzoek van waterbodems. Daarnaast hebben wij ruime ervaring met grondwatermonitoring, doorgaans vanuit de gemeentelijke grondwaterzorgplicht, en de beoordeling en oorzaakanalyse bij grondwateroverlast. Tevens voeren wij regelmatig watertoetsen uit, al dan niet in combinatie met advies op het gebied van BREEAM-NL. Uiteraard bieden wij u ook graag ondersteuning bij het doorlopen van diverse procedures in het kader van wet- en regelgeving rondom bovengenoemde onderwerpen. Hierbij kan gedacht worden aan de Waterwet, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit lozen buiten inrichtingen.