Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Gebiedsscan Ruimtelijke Ontwikkeling

Bij ontwikkeling van gebieden en terreinen is het van belang dat alle ruimtelijke aspecten worden geïnventariseerd, met extra nadruk op volledigheid. Immers wat in het begin wordt gemist, kan later voor oponthoud en onverwachte kosten zorgen.

Hiernaast kunnen soms financiële voordelen worden behaald door in de ontwerpfase al rekening te houden met de (ondergrondse) herinrichting van een terrein. Desgewenst kan ook gekozen worden voor certificering door middel van BREEAM gebiedsontwikkeling.

Onderstaande milieu- en omgevingsaspecten worden hierbij in ieder geval geïnventariseerd:

 • Bestemmingsplan
 • Bodem
 • Ecologie
 • Water
 • Kabels en leidingen
 • Vergunningen
 • Asbest
 • Archeologie en cultuurhistorie
 • Niet gesprongen explosieven
 • Geluid
 • Lucht
 • Geur
 • Externe veiligheid
 • Milieuhinder bedrijven

Voor meer informatie en/of een offerte neem contact op met Martijn van Lochem (m.vanlochem@at-kb.nl / 06-45134752) of Noël Boom (n.boom@at-kb.nl / 06-26314117).