Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

BREEAM-NL In Use

De richtlijn voor In Use wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestatie van bestaande gebouwen te bepalen. De richtlijn wordt onderverdeeld in de onderdelen asset (het gebouw zelf staat centraal), beheer (de exploitatie van het gebouw) en het gebruik (wijze van management van activiteiten in het gebouw). Op basis van de meest recente beoordelingsrichtlijn stellen wij rapportages op met de onderbouwing van de te behalen credits. Dit kunnen voor alle onderdelen (asset, beheer en gebruik).

De richtlijn bestaat uit verschillende thema’s, waaronder Landgebruik & ecologie’ (LE) en ‘Vervuiling’ (POL). Hiervan komt landgebruik en ecologie hoofdzakelijk terug in de onderdelen asset en beheer. Voor dit thema vormt ecologisch onderzoek en een potentiebepaling van het gebouw en buitenruimte de basis voor de invulling van de verschillende credits. Dit wordt gedaan door middel van een literatuur- en veldbezoek. Met de resultaten van het onderzoek kunnen aanbevelingen worden gedaan voor een natuurvriendelijke inrichting met voorzieningen voor flora en fauna. Ook kan een beheerplan worden opgesteld zodat flora en fauna duurzaam van het gebouw en de buitenruimte gebruik maken.

Onze adviseurs ecologie zijn sinds 2013 actief betrokken bij de deskundige advisering voor de beoordelingsrichtlijn In-Use. Onze adviseurs ecologie houden zich, naast BREEAM, sinds jaar en dag bezig met vergelijkbare werkzaamheden. Zo voeren wij veel soortgericht onderzoek uit en geven veel advies over een natuurvriendelijke inrichting en onderhoud. Wij onderscheiden ons in het bieden van op maat gesneden advies, waarbij zowel de belangen van flora en fauna als een soepele uitvoering belangrijk zijn.

Onderwerpen binnen de categorie POL zijn het overstromingsrisico en maatregelen om lozing op het oppervlaktewater te verminderen. Onze adviseurs kunnen u voor het onderdeel Asset ook adviseren over het gebruik van hemelwater en waterverbruik (categorie ‘Water’ (WAT)).

Onze adviseurs ecologie houden zich, naast BREEAM, sinds jaar en dag bezig met vergelijkbare werkzaamheden (zoals waterbeheer, watertoets en waterparagraaf). Wij doen onderzoek naar hemelwaterinfiltratie en geven advies hoe deze kan worden bevorderd in het kader van een duurzaam drainagesysteem. Wij kunnen waterbeheerplannen schrijven om lozingen in het oppervlaktewater te minimaliseren. Wij hebben ruime ervaring met lozingsvergunningen. Tenslotte kunnen wij een overstromingsrisicoanalyse voor u uitvoeren. 

De richtlijn kan ook voor een groter geheel aan projecten toegepast worden. In 2013 en 2014 heeft gemeente Rotterdam een meting laten uitvoeren van de duurzaamheid van een groot deel van het Rotterdamse vastgoed (kantoren). Aan deze meting hebben eigenaren, beheerders en gebruikers meegedaan. Uit deze meting bleek dat het vastgoed in Rotterdam duurzamer is dan het gemiddelde vastgoed in Nederland. Het is de bedoeling om ook in de andere grote steden het vastgoed te beoordelen. ATKB heeft als onafhankelijk adviseur bijgedragen aan de totstandkoming van de meting in 2014.