Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

BREEAM-NL

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen en gebieden te bepalen. Het bijzondere aan deze methode is dat gekeken wordt naar de ontwikkeling als geheel. Het gaat niet alleen om de energieprestaties en aanverwante zaken, maar ook de buitenruimte en de omgeving worden meegenomen in de beoordeling. Het resultaat van de beoordeling is een puntenscore op gebied van duurzaamheid van verschillende thema’s. De score is variërend van 1 tot 5 sterren.
De Dutch Green Building Council (DGBC) geeft hiertoe certificaten uit, waar deze scores op zijn vermeld.

De volgende richtlijnen zijn opgesteld door de DGBC:

  1. Nieuwbouw: deze richtlijn wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestatie van nieuwe gebouwen te bepalen, inclusief de buitenruimte van een plangebied. De richtlijn wordt ook gebruikt bij grootschalige renovaties en nieuwbouwuitbreidingen. BREEAM nieuwbouw.
  2. In use: deze richtlijn wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestatie van bestaande gebouwen te bepalen. Bij het beoordelen van bestaande gebouwen worden, naast het gebouw en eventueel buitenruimte, ook exploitatie en management meegenomen. BREEAM in use.
  3. Gebiedsontwikkeling: deze richtlijn beoordeelt de duurzaamheid van een geheel nieuw te ontwikkelen en her in te richten gebied. BREEAM gebiedsontwikkeling.
  4. Sloop en demontage: deze richtlijn gaat in op de duurzaamheidprestatie van de sloop en verwijdering van bestaande objecten, zoals gebouwen. BREEAM sloop en demontage.

Een aantal thema’s hebben ecologie, water en milieu als belangrijk raakvlak en hier is de inzet van een deskundige noodzakelijk. ATKB heeft een jarenlange en uitstekende staat van dienst waar het gaat om kennis en ervaring met de thema’s met ecologie, water en milieu. Wij hebben meegewerkt aan tientallen projecten voor vele opdrachtgevers. In al deze projecten hebben we onze expertise ingezet, waarbij de bewijslast tijdens het beoordelings-traject (door assessoren en de DGBC) direct is goedgekeurd. Zo hebben wij een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het eerste certificaat voor nieuwbouw in 2010. Sinds 2014 is ATKB bovendien participant van de DGBC.

ATKB kan, in samenwerking met haar ervaren partners, het gehele certificeringstraject verzorgen. Hierbij regelen wij zelf de onderzoeken en bewijslast van de aan milieu, waterhuishouding en ecologie gerelateerde thema’s. Voor de overige credits werken we veelvuldig samen met partnerbureaus. ATKB kan u bijstaan in van alles, van een enkele bewijslastnotitie tot het gehele certificeringstraject.

Naast BREEAM-NL kunnen wij u bijstaan in het wettelijke traject. De huidige wet- en regelgeving vertoont namelijk een duidelijke overlap met de eisen voor BREEAM certificering. Door beide trajecten gelijktijdig te doorlopen kan de efficiëntie van de planvoorbereiding optimaal worden ingestoken. Hierbij kunnen wij ook de mogelijkheden voor belastingvoordeel danwel subsidie inventariseren.