Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

CO2 prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Door hieraan deel te nemen verbinden wij ons aan het terugdringen van onze CO2 uitstoot. Binnen onze bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument.

Het certificeren op de CO2-prestatieladder past in het MVO beleid van ATKB.
Intern is er hard gewerkt om de certificering voor elkaar te krijgen. We zijn dan ook trots op waar we nu staan, het certificaat is afgegeven.

De komende jaren streven we naar een reductie van 8,7% op scope 1 en 5% op scope 2. Deze reductie hebben we onderverdeeld in de volgende onderdelen:

Scope 1:

  •   CO2-reductie op brandstof voor mobiele werktuigen
  •   CO2-reductie op brandstof voor zakelijk verkeer
  •   CO2-reductie op brandstof voor verwarming

Scope 2:

  • CO2-reductie op elektriciteit
  • CO2-reductie op zakelijk verkeer


Keteninitiatieven
In 2019 hebben wij 2 bijeenkomsten bijgewoond. In januari met de klankbordgroep CO2 bij Movares een bijeenkomst over duurzaam vervoer. In september is het 10 jarig bestaan van platform Duurzame Leveranciergevierd in Utrecht, waarbij wij aanwezig waren. Een beschriijving van onze deelname aan dit keteninitiatief is hier te vinden.

Om deze reductie te kunnen monitoren en te realiseren hebben we de huidige CO2-emissie inzichtelijk gemaakt. De uitkomsten hiervan zijn samengevat in emissie inventaris over 2015(basisjaar) is hier te vinden. In deze emissie inventaris zijn ook onze reductiedoelstellingen voor de komende 3 jaren opgenomen. Momenteel wordt een plan opgesteld voor de komende 3 jaar.

De procentuele verdeling tussen de diverse onderdelen in duidelijk te zien in de taartdiagram via deze link.
De emissie-inventaris van 2018 is hier te vinden.
De emissie-inventaris van 2019 is hier te vinden.

Wat gaan we doen om ons doel te bereiken?

Het projectteam heeft de volgende reductiemaatregelen opgenomen, te lezen in deze link. De uitvoering wordt in overleg met de betreffende verantwoordelijke uitgevoerd.

Op de website van SKAO staan we bij de certificaathouders. https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties/ATKB

Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang op de diverse onderdelen. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeen, dan horen wij dat graag!
U kunt hiervoor contact opnemen met Kim Feenstra of Kelly van de Loosdrecht 088-1153200 of info@at-kb.nl