Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Missie & visie

Missie
ATKB levert met adviezen op het gebied van bodem, ecologie, water en ruimte een milieu- en maatschappelijk verantwoorde bijdrage aan duurzaam gebruik van onze leefomgeving. Deze bijdrage wordt vertaald in het leveren van diensten aan de overheid, het bedrijfsleven en particulieren en het streven naar een duurzame bedrijfsvoering. Hierbij staat een bestendige relatie met de opdrachtgever centraal, alsmede zorg en respect voor het milieu.

Visie
Het werken aan een duurzame samenleving wordt door ons vertaald in de zorg voor mens en leefomgeving. Kennis is hierbij het werkkapitaal waarmee wij voortdurend inspelen op veranderende klantbehoeften. De zorg voor onze klanten en medewerkers staat centraal. Als maatschappelijk bewuste onderneming nemen wij ook buiten ons bureau onze verantwoordelijkheid op sociaal gebied. Dit komt o.a. tot uiting in onze sponsoringactiviteiten.