Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Grondradar

Grondradar
Door middel van een grondradar kan ATKB de fysische gesteldheid van de bodem in beeld brengen. Zo kan de ligging van kabels, leidingen, oude funderingen, kelders of putten worden bepaald. Vooral in het kader van bouw- of aanlegprojecten kan dit waardevolle informatie opleveren omdat de kans op het onverwacht aantreffen van obstakels wordt voorkomen. Juist deze onverwachte obstakels in de ondergrond kunnen leiden tot hoge vertragingskosten.

Onderzoek met de grondradar is een niet-destructieve onderzoeksmethode waardoor overlast tot een minimum wordt beperkt omdat geen opbreekwerkzaamheden noodzakelijk zijn. Tevens is het onderzoek een snelle methode aangezien de onderzoeken met loopsnelheid uitgevoerd kunnen worden maar ook met behulp van bijvoorbeeld een quad.

3D grondradarATKB heeft een 300 MHz Georadar, een 500 MHz Infraradar, een 500 MHz submergible radar en een 3D grondgebonden radar. Hiermee kunnen zowel de landbodem als de waterbodem worden gescand. Voor toepassing in bodemonderzoek klik hier. Voor toepassing in waterbodemonderzoek klik hier.

Voor uitgebreide informatie over onze radarsystemen hebben wij een speciale website gemaakt.