Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Boorstellingen

Vibrocorer
Voor het bemonsteren van de waterbodem van grote wateren is onze vibrocorer een geschikte bemonsteringsmethode. De vibrocorer is een elektrisch aangedreven boorstelling. De vibrocorer wordt met behulp van een kraan op de waterbodem geplaatst waarbij de boorbuis de waterbodem in getrild wordt. In de metalen boorbuis is een PVC liner aanwezig die op deze manier gevuld wordt met het materiaal van de waterbodem.

Met de vibrocorer kan bij een slappe waterbodem (slib) de bodem tot circa zes meter worden bemonsterd. Indien de waterbodem uit hard zand bestaat is de maximale bemonsteringsdiepte circa drie meter. De vibrocorer is uitermate geschikt voor de bemonstering van waterbodems op grote diepte. Hierbij is de waterdiepte van ondergeschikt belang aangezien de stelling op de waterbodem wordt gezet. Het werk kan zowel vanaf de kant als vanaf een kraanschip of ponton met een kraan worden uitgevoerd.

Het is mogelijk om uw project geheel door ATKB uit te laten voeren. Dit is inclusief kraanschip, kraanmachinist, bemonsteringkar, plaatsbepaling etc.

Technische informatie

Geoprobe 66DT

De Geoprobe is een hydraulisch aangedreven mechanische boorstelling. De Geoprobe maakt gebruik van een zogenaamde druktechniek en een relatief klein statisch gewicht gecombineerd met trillingsenergie voor het voortbewegen van de boorkop. De Geoprobe 66DT is uitermate geschikt voor het doorboren van puinlagen. Tevens kan de Geoprobe worden ingezet voor het bemonsteren van grond bij milieuhygiënisch bodemonderzoek en bij archeologisch onderzoek.

GeoprobeHet gebruik van de Geoprobe biedt de mogelijkheid om continu ongeroerde boorkernen te verkrijgen en afzonderlijke ongeroerde grondmonsters te nemen (tot circa 10 m-mv). Tevens kan op elke gewenste diepte grondwater worden bemonsterd. Met de Geoprobe kan men op een snelle manier peilbuizen en filters wegdrukken op elke gewenste diepte (tot circa 10 m-mv) zonder dat overtollige boorgrond dient te worden afgevoerd. Deze techniek is uitermate geschikt voor het plaatsen van injectie- of onttrekkingsfilters ten behoeve van in-situ saneringen (onder BRL7000).

Wij voeren regelmatig machinale boorwerkzaamheden uit met meerdere machines (bijvoorbeeld de Geoprobe voor het wegdrukken van peilbuizen en een sonische boorstelling voor het uitvoeren van partijkeuringen op aanzienlijke diepte). Op deze manier kan ATKB een grootschalig pakket aanbieden op het gebied van machinaal boren waarbij de coördinatie en verantwoordelijkheid bij ATKB liggen. 

Technische informatie