Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Collega Douwe Schut te horen op Radio 1 bij Vroege Vogels over de Knautiabij

Zondag 28 juni was collega Douwe Schut te horen bij Vroege Vogels op Radio 1. Hij mocht daar vertellen over de relatie tussen de beemdkroon, mieren, de knautiabij en de knautiawespbij.

ATKB werkt, met en voor de Provincie Gelderland, aan een herstelplan voor de knautiabij in Gelderland. Afgelopen jaar is verkend welke maatregelen mogelijk zijn. Het komende jaar gaan we aan de slag met de uitvoering.

De knautiabij is afhankelijk van de beemdkroon. De beemdkroon komt voor in bijzondere vegetaties en maakt gebruik van mieren voor het verspreiden van zaden. De knautiawespbij parasiteert op de knautiabij. Het nemen van beschermingmaatregelen voor de knautiabij draagt dus bij een het versterken van de gehele biodiversiteit en een duurzame leefomgeving.

Luister het fragment via https://www.nporadio1.nl/vroege-vogels/onderwerpen/60960-2020-06-28-alles-voor-de-knautiabij

Lees meer over de Knautiabij en waarom deze zeldzame soort in het nieuws is.
https://www.at-kb.nl/nl/nieuws/herstelplan-voor-knautiabij-gepubliceerd-op-nature-today
Leefgebied knautiabij met beemdkroon (foto: Douwe Schut)

Meer over Wet natuurbescherming (soortenbescherming)