Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Voortoets

Voortoets
Een voortoets is een oriënterend onderzoek waarin wordt nagegaan of mogelijk negatieve effecten te verwachten zijn op Natura 2000-waarden. De toetsing omvat een literatuuronderzoek waarin wordt nagegaan wat de verspreiding van de Natura 2000-waarden is. Vervolgens wordt door middel van een veldbezoek bepaald of geschikte omstandigheden aanwezig zijn voor Natura 2000-waarden. Het kan nodig zijn om nader soortgericht onderzoek uit te voeren.

Onze deskundige ecologen doorlopen graag de toetsingsprocedure voor u en geven u op basis hiervan een gedegen advies.