Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Vleermuisonderzoek

Vleermuizen
Bij ruimtelijke ingrepen zoals sloop, renovatie of isolatie van gebouwen of kap van bomen kunt u te maken krijgen met beschermde vleermuizen. Vleermuizen maken gebruik van gebouwen en boomholten als verblijfplaats. Daarnaast maken vleermuizen vaak gebruik van groenstructuren, zoals bomenrijen, en watergangen als vliegroute en foerageergebied. Het soortgericht onderzoek naar vleermuizen wordt doorgaans uitgevoerd tussen april en september met behulp van een batdetector, zichtwaarnemingen en sporenonderzoek.

Onze deskundige ecologen hebben veel ervaring met het uitvoeren van soortgericht onderzoek naar vleermuizen en voeren dit onderzoek graag voor u uit.