Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

- stikstofberekeningen met AERIUS Calculator

Sinds de invoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 1 juli 2015 heeft ook het werken met het PAS-instrument AERIUS Calculator tot onze werkzaamheden behoord. Ook na de uitspraak van de Raad van State in mei 2019, die leidde tot de vernietiging van het PAS, is AERIUS Calculator het aangewezen instrument gebleven om stikstofberekeningen te doen. Wij voeren voor u de berekening van stikstofdepositie uit en volgen het wijzigende beleid rond stikstofemissie op de voet. Hiermee kunnen wij u goed informeren en begeleiden bij initiatieven waarbij sprake is of kan zijn van stikstofemissie.