Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Ontheffing Wet natuurbescherming

 

Ontheffing Wet natuurbescherming
Een ontheffing is verplicht wanneer negatieve effecten van een geplande ruimtelijke ingreep op aanwezige beschermde plant- en diersoorten, ondanks het nemen van voldoende maatregelen, niet uit te sluiten zijn. ATKB gaat altijd de mogelijkheden om zo efficiënt mogelijk een ontheffingsaanvraag in te dienen na. Een generieke ontheffing voorkomt dat voor ieder project afzonderlijk een ontheffing aangevraagd moet worden. Door kansen binnen een groter gebied te benutten ontstaat meer ruimte voor economie en ecologie. Het is tevens mogelijk om een ontheffing voor tijdelijke natuur aan te vragen. Initiatiefnemers kunnen op deze manier een aantal jaar later toch aan de slag en de natuur heeft hier baat bij omdat minimaal één groeiseizoen tijdelijke natuur kan ontstaan. 

Wij hebben veel ervaring met het aanvragen van ontheffingen en doorlopen de aanvraagprocedure graag voor u.