Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Flora

Flora
Bij onderzoeken naar flora in het kader van de Wet natuurbescherming worden binnen het plangebied specifieke biotopen onderzocht. De groeiplaats van een beschermde soort wordt vastgelegd met GPS en het aantal en het stadium worden genoteerd. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om gericht voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het sparen van de groeiplaats tijdens de werkzaamheden (ecologische begeleiding).

Een ander doel van het inventariseren van flora is het bepalen van de samenstelling van flora en vegetatie in een bepaald gebied. Door vegetatieopnames te maken kan een vegetatietype worden vastgesteld. In het kader van herstelplannen kan het bijvoorbeeld handig zijn om verspreid over een aantal jaren vegetatieopnamen te maken van een bepaald gebied om iets te kunnen zeggen over de effecten van een herstelmaatregel.

De onderzoeken naar flora en vegetatie vinden plaats tijdens het groeiseizoen van planten, ongeveer tussen maart en oktober. Onze deskundige ecologen hebben veel ervaring met het uitvoeren van soortgericht onderzoek naar flora en voeren dit onderzoek graag voor u uit.