Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Ecologisch werkprotocol

Ecologisch werkprotocol
Een ecologisch werkprotocol is een werkplan waarin staat omschreven welke maatregelen getroffen moeten worden om effecten op beschermde soorten te voorkomen. De basis voor het ecologisch werkprotocol is up-to-date informatie over de verspreiding van beschermde soorten en de geplande werkzaamheden. Vervolgens wordt nagegaan waar en wanneer gedurende de werkzaamheden maatregelen voor flora en fauna nodig zijn. Bij de uitwerking van maatregelen in het ecologisch werkprotocol komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Mijden van kwetsbare perioden van beschermde plant- en diersoorten;
  • Bepalen of het noodzakelijk is om dieren weg te vangen van de werkplaats;
  • Controles op broedvogels gedurende het broedseizoen;
  • De werkwijze afstemmen op beschermde plant- en diersoorten (verstoring voorkomen).

Wij hebben veel ervaring met het opstellen van een ecologisch werkprotocol en zijn u hiermee graag van dienst.