Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Amfibiën en reptielen

Amfibieën, reptielen en vissen
Bij werkzaamheden aan watergangen kan men in aanraking komen met beschermde amfibieën, reptielen en vissen. Reptielen kunnen ook voorkomen in droge en schrale heide- en bosbiotopen. Het soortgericht onderzoek naar amfibieën, reptielen en vissen wordt toegespitst op de potentiële functies van het plangebied voor deze soortgroepen en vindt hoofdzakelijk plaats tussen maart en september.

Verschillende soorten kikkers kunnen worden waargenomen door in de avondperiode te luisteren naar kooractiviteiten en te zoeken naar adulte exemplaren op het land en in het water. In het latere voorjaar en in de zomerperiode wordt ook gezocht naar larven met behulp van een schepnet.
Gedurende de periode augustus-september kan worden gezocht naar (jonge) slangen op het land en de oeverzone van het water.

Hagedissen komen in drogere gebieden voor. Naar deze soorten wordt gezocht door bijvoorbeeld in een lijn door het gebied te lopen en de aanwezige soorten te noteren.

Soortgericht onderzoek naar vissen vindt in het voorjaar en de zomer plaats, veelal met behulp van electrovisserij of een schepnet. De gevangen vissen worden op naam gebracht en vervolgens weer vrijgelaten.

Onze deskundige ecologen hebben veel ervaring met het uitvoeren van soortgericht onderzoek naar amfibieën, reptielen en vissen en voeren dit onderzoek graag voor u uit. Voor meer informatie over soortgericht onderzoek naar vissen klik hier.