Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Natuurwetgeving

Heeft u plannen voor een ruimtelijke ingreep zoals het (ver)bouwen of slopen van huizen, het kappen van bomen of werkzaamheden aan een watergang? Dan heeft u altijd te maken met de Wet Natuurbescherming. Deze wet beschermt in het wild voorkomende plant- en diersoorten. Indien de ruimtelijke ingreep zal plaatsvinden in een natuurgebied heeft u tevens te maken met de Natuurbeschermingswet. De ecologen van ATKB adviseren u graag over de omgang met beschermde soorten en natuur binnen uw project.