Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Natuurbeheer

Na de inrichting van een natuurgebied is een regelmatig beheer noodzakelijk om de kwaliteit van het gebied te behouden en verbeteren. Dit beheer kan bestaan uit maatregelen als het periodiek kappen van bomenopslag, het regelmatig maaien en afvoeren van gras, plaggen van de bovenlaag van de bodem, of het baggeren van waterpartijen. Een beheerplan maakt inzichtelijk welke maatregelen op welk tijdstip nodig zijn om de natuurdoelen te bereiken.