Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Inrichting en planvorming

Bij de inrichting van een nieuw verworven natuurgebied dient met veel factoren rekening gehouden te worden. Welke natuurdoelen stel je voor het gebied? Welke vereisten stellen de doelsoorten aan hun leefomgeving? Hoe verhoudt dit zich tot de bodemkwaliteit en hydrologie? Welke maatregelen moeten getroffen worden om het gebied geschikt te maken voor het behalen van de natuurdoelen?

Het op korte termijn realiseren van de gewenste natuurdoelen is vaak geen vanzelfsprekendheid en vergt een uitgekiend inrichtingsplan. In de meeste gebieden moet dit bovendien goed afgestemd worden met andere doelen, zoals bijvoorbeeld waterberging, recreatie of agrarisch mede gebruik. Ook werken wij aan kwaliteitsimpulsen in steden, recreatiegebieden en agrarische gebieden.