Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Evaluatie en monitoring

Ook bij ingerichte en bestaande natuurgebieden is het belangrijk om steeds de effectiviteit van het beheer te blijven monitoren. Door inzichtelijk te maken welke soorten gebruik maken van het gebied, kan worden bepaald of de maximale ecologische potenties benut worden. Door eigen onderzoek of op basis van bestaande kennis en verspreidingsgegevens evalueert ATKB het beheer en doen wij aanbevelingen voor verdere optimalisatie.