Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Natuurbeleid en beheer

Dit team voert projecten uit gericht op natuurontwikkeling, beheer en evaluatie. We doen dit zowel binnen de natuurgebieden (Natuurnetwerk Nederland, Natura 2000) als daarbuiten (o.a. recreatiegebieden, natuur om de stad, agrarisch natuurbeheer en ecologisch bermbeheer).

We geven advies over de inrichting van nieuwe natuur. We voeren (soortgerichte) monitoring uit en werken praktische maatregelen uit om natuurdoelstellingen te behalen. Van bestaande gebieden stellen we beheerplannen, evaluaties of kwaliteitstoetsen op.

Specifieke kennis binnen ATKB

  • Goed op de hoogte van natuurbeleid in diverse provincies. We zien hierdoor kansen en kunnen dit toepassen bij concrete projecten
  • Uitstekend op de hoogte van natuurmonitoring en evaluatie (SNL beoordelingen, Natura 2000 doelstellingen en monitoring van het agrarisch natuurbeheer)
  • Praktische kennis inrichting en beheer van natuurterreinen
  • Soort specifieke kennis bij verschillende personen aanwezig
  • Gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen