Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Water- en oeverplanten

Met al haar sloten, kanalen, rivieren, meren en plassen is Nederland een echt waterland. De bedekking met planten en de plantsoorten die in het water en op de oever staan zeggen veel over de kwaliteit van het water. Water- en oeverplanten maken daarom deel uit van de KRW-beoordeling, het Monitoringsprogramma Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL), stadswaterscans en quickscans. Beheerders krijgen zo inzicht in de huidige toestand van het water en daarnaast kunnen ze indien nodig maatregelen nemen om de kwaliteit van het water te verbeteren.

ATKB heeft veel ervaring met vegetatieopnamen van water- en oeverplanten. Zo voeren we onder andere al sinds 2004 jaarlijks de vegetatiekartering van het IJsselmeergebied uit. Daarnaast hebben we gedurende de afgelopen jaren diverse quickscans en stadswaterscans uitgevoerd. De resultaten en de hier uit voortkomende maatregelen vormen een leidraad voor waterschappen en gemeenten bij het behouden of indien nodig verbeteren van de kwaliteit van de stadswateren.

ATKB kan een vegetatieopname voor u uitvoeren conform het Handboek Hydrobiologie, de Ebeostad methodiek of volgens uw (eigen) voorschriften. Op basis van de resultaten van het onderzoek en de beoordeling geven wij u graag advies over de ecologische toestand van de wateren en eventuele beheers- en/of herstelmaatregelen.

Gerelateerde onderwerpen: