Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Kreeften

Veelal door menselijk handelen komen nieuwe diersoorten Nederland binnen. Soms kunnen deze nieuwe diersoorten zich hier vestigen en verspreiden, zogenaamde invasieve exoten. Dit kan, al dan niet ten koste van ‘Nederlandse’ soorten, leiden tot een (tijdelijke) verstoring van bijvoorbeeld het watersysteem. De meeste rivierkreeften die in Nederland voorkomen zijn exoten. De verspreiding van deze exoten is ten koste gegaan van de inheemse kreeftensoort die nu nog maar op één plek in Nederland voorkomt. Onder andere de rode Amerikaanse rivierkreeft, de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft hebben zich verspreid in Nederland. De exotische rivierkreeften kunnen met hun graaf- en knipgedrag de veiligheid (oevers) en de kwaliteit (waterplanten en troebelheid) van een watersysteem beïnvloeden.

Om te onderzoeken welke soort en hoeveel exemplaren in een watersysteem voorkomen, kan ATKB voor u een verspreidingsonderzoek uitvoeren. ATKB heeft diverse vangtuigen waaronder korven, fuiken en een krabbengoot waarmee de kreeften gevangen kunnen worden. Door middel van een merk-terugvangstmethode kan een beeld worden verkregen van het bestand aan kreeften.