Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

(KRW) bemonstering

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is sinds eind 2000 van kracht en moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het Europese oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde is. Om dit te bewerkstelligen voor oppervlaktewateren dient onder andere een beoordeling van de ecologische toestand uitgevoerd te worden. Hiertoe wordt hydrobiologisch onderzoek verricht.

De groepen binnen hydrobiologisch onderzoek zijn:

  • Fytoplankton;
  • Sieralgen;
  • Kiezelalgen;
  • Vegetatie;
  • Zoöplankton;
  • Macrofauna;
  • Vis.

Voor vegetatie en vis voeren wij het gehele onderzoek zelf uit waarbij wij over voldoende materieel en mankracht beschikken om de werkzaamheden zowel vanaf de kant als op open water uit te voeren. Voor de overige soortgroepen is ATKB in staat de bemonstering uit te voeren en beschikken wij over uitstekende contacten met gespecialiseerde partners voor de laboratoriumwerkzaamheden.

Naast het verrichten van hydrobiologisch onderzoek zijn wij ook ervaren in het uitvoeren van ecologische beoordelingen met de natuurlijke en afgeleide KRW-maatlatten. Indien u wilt toetsen aan een andere beoordelingsmethode kunnen wij dat ook voor u uitvoeren. Op basis van de resultaten van het onderzoek en de beoordeling geven wij u graag advies over de ecologische toestand van waterlichamen en eventuele beheers- en/of herstelmaatregelen.

De bemonsteringen kunnen wij conform het Handboek Hydrobiologie uitvoeren maar indien gewenst kunnen wij de bemonsteringen ook uitvoeren volgens andere werkvoorschriften of u adviseren over de meest geschikte bemonsteringmethode.

Gerelateerde onderwerpen: