Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Aquatische ecologie

Nederland heeft een grote verscheidenheid aan wateren in de vorm van sloten, meren, kanalen, beken en rivieren. In deze wateren komen verschillende biologische soortgroepen voor. Gegevens over de soortsamenstelling, verspreiding en omvang van deze soorten kunnen inzicht verschaffen in het ecologisch functioneren van een watersysteem. ATKB inventariseert en adviseert in verschillende van deze soortgroepen. Zo hebben wij ervaring in onderzoek naar vissen, kreeften en water- en oeverplanten en adviseren wij in zaken als het opstellen van visplannen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, actief biologisch beheer, verspreiding van exoten, onderzoek naar bijvangst, vismigratie en het visvriendelijk maken van gemalen. Door de jaren heen hebben wij uitstekende relaties opgebouwd met de verschillende waterbeheerders, natuurorganisaties en de sport- en beroepsvisserij, waardoor wij weten wat er speelt en gericht kunnen adviseren.

www.vistelemetrie.nl = ATKB website volledig over vistelemetrie.