Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Ecologie

Ecologie is de studie naar het voorkomen en de verspreiding van planten en dieren en de factoren die hierop van invloed zijn. In een dichtbevolkt land als Nederland is menselijk handelen wellicht de meest invloedrijke factor. Naast de hieruit voortkomende beperkingen biedt dit ook kansen en mogelijkheden voor bescherming en ontwikkeling van plant en dier. Kennis van ecologie kan ons helpen de juiste keuzes te maken met oog op en respect voor de natuurlijke leefomgeving. 

ATKB is actief op het gebied van (aquatische) ecologie, hydrobiologie, natuurwetgeving en de certificering voor BREEAM-NL. Onze dienstverlening omvat zowel de uitvoering van ecologisch veldonderzoek als advisering. Deskundige medewerkers in combinatie met eigen materieel maken het mogelijk dat ATKB zelfstandig, flexibel en efficiënt opereert. Onze deskundige ecologische adviseurs denken met u mee en helpen u graag bij het creëren van mogelijkheden en het bieden van oplossingen.

Heeft u een ecologisch vraagstuk? Neem dan contact op met ATKB. Wij werken graag samen met u aan efficiënte oplossingen met oog op en respect voor de natuurlijke leefomgeving van plant en dier.