Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Vergunningen en meldingen

Naast de uitvoering en rapportage van projecten kan ATKB namens u het contact met de bevoegde gezagen onderhouden. Dit kan tijdens de plan- en uitvoeringsfase voor u van grote meerwaarde zijn. ATKB is zeer bekend met de actuele wet- en regelgeving, heeft vaste contacten en beschikt over personeel met de nodige ervaring. Deze ervaring is jarenlang projectmatig opgedaan maar tevens afkomstig uit verschillende detacheringen bij bevoegde gezagen.

Tijdens de planfase kan afstemming van de onderzoekswerkzaamheden met het bevoegd gezag voor uw project noodzakelijk zijn. Voorafgaand en tijdens de uitvoeringsfase van het project is het aanvragen van vergunningen en het verrichten van meldingen mogelijk een vereiste. Voor saneringswerkzaamheden is bijvoorbeeld een instemming of een beschikking op een saneringsplan noodzakelijk. Hiervoor dient een melding Wet bodembescherming te worden verricht. Voor een sanering kan daarnaast een grondwateronttrekking- en lozingsvergunning (of melding) noodzakelijk zijn.

Een efficiënte aanpak kan u kosten en onnodige vertraging van uw project besparen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.