Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Veiligheids- en Gezondheidsplan

Indien werkzaamheden zoals veldonderzoek of saneringswerkzaamheden uitgevoerd worden in een verontreinigde (water)bodem dient een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) te worden opgesteld.

In een aantal situaties dient een Hoger Veiligheidskundige betrokken te worden bij het V&G-plan. Dit is nodig indien één van de volgende situaties zich voordoet:

  • Werkzaamheden bij vluchtige en niet-vluchtige stoffen bij veiligheidsklasse 3T;
  • Aanwezigheid van CMR-stoffen (carcinogeen, mutageen en reproductie toxisch);
  • Asbest (bij een concentratie van meer dan 100 mg/kg.ds);
  • Vluchtige stoffen bij veiligheidsklasse 2F.

Goedkeuring van het V&G-plan door een Middelbaar Veiligheidskundige is noodzakelijk in alle gevallen bij werkzaamheden boven de basisklasse (verontreinigingen boven de interventiewaarden). ATKB heeft een eigen Middelbaar Veiligheidskundige.

ATKB kan het opstellen en/of goedkeuren van het V&G-plan voor u verzorgen.