Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Saneringsonderzoek en -plan

Wanneer op basis van bodemonderzoeksresultaten is vastgesteld dat bodemverontreiniging moet worden gesaneerd, wordt in overleg met de initiatiefnemer de saneringsdoelstelling bepaald. Aan de hand van de doelstelling wordt door middel van een saneringsonderzoek de meest effectieve en efficiënte manier van saneren bepaald. Er kan gekozen worden voor isolatie en het beheren van de verontreiniging (IBC), een conventionele manier van saneren door middel van ontgraving of een meer innovatieve in-situ sanering. In het saneringsonderzoek worden binnen geldende beleidsmatige en maatschappelijke randvoorwaarden diverse saneringsvarianten tegen elkaar afgewogen.

Voorafgaand aan de uitvoering van de sanering dient een saneringsplan te worden opgesteld. In de vorm van een beschikking wordt door het bevoegd gezag ingestemd met het saneringsplan en kan worden begonnen met de uitvoering van de sanering. Op basis van het saneringsplan wordt het saneringsbestek voor de uitvoering opgesteld.

ATKB beschikt over een aantal saneringsspecialisten die u kunnen begeleiden en adviseren bij uw bodemsaneringsprojecten. De begeleiding en advisering kunnen naast het opstellen van saneringsonderzoeken en saneringsplannen bestaan uit ondersteuning bij het indienen van plannen, het aanvragen van vergunningen, het doen van meldingen of ondersteuning bij het aanbestedingsproces bij een bodemsanering.