Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Directievoering

Voor de controle op de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de bodemsanering wordt toezicht gehouden door een saneringsdeskundig persoon (de directievoerder). De directievoerder vertegenwoordigt de opdrachtgever en houdt toezicht op de naleving van het contract of bestek voor de uitvoering van de bodemsanering. Hierbij houdt hij met name toezicht op de financiële zaken en de planning en neemt hij beslissingen aangaande wijzigingen ten opzichte van het saneringsbestek. Ten aanzien van de milieukundige aspecten is een goede samenwerking tussen de milieukundige begeleider en de directievoerder van groot belang. Door deze deskundige en onafhankelijke samenwerking wordt efficiënt gewerkt en worden kosten bespaard. ATKB biedt milieukundige begeleiding in combinatie met directievoering aan.