Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Bestekken en werkomschrijvingen

Bodemsaneringswerken kunnen op verschillende manieren in de markt worden geplaatst. Door middel van bijvoorbeeld een (RAW-)bestek of een werkomschrijving wordt voor de marktpartijen op eenduidige wijze inzichtelijk gemaakt wat het werk inhoudt en wat van de marktpartijen wordt gevraagd. De verschillende aangeboden prijzen zijn vervolgens makkelijk te vergelijken. Daarnaast kan een keuze worden gemaakt voor een inspannings- of resultaatverplichting. Het geplande werk kan eenvoudig worden aanbesteed aan de uitvoerende partij.

Voor complexere saneringsprojecten kan worden besloten om geen saneringsvariant voor te schrijven maar enkel eisen en randvoorwaarden in een vraagspecificatie. De uitvoerende partijen kunnen dan hun expertise gebruiken om zelf te bepalen welke saneringsvariant het meest geschikt en haalbaar is. Tegenwoordig besluiten opdrachtgevers steeds vaker om één partij te contracteren voor het realiseren van een project. Dergelijk geïntegreerde contractvormen vergroten de verantwoordelijkheid van de uitvoerende partij.

ATKB kan voor aanbesteding van bodemsaneringsprojecten werkomschrijvingen en (RAW-)bestekken opstellen. Door onze ruime ervaring op het gebied van bodemsanering kunnen wij voor u bepalen welke aanbestedings- en contractvorm bij uw bodemsaneringsproject het meest geschikt is. Daarnaast kunnen wij u begeleiden in het aanbestedingsproces en bij het beoordelen van de inschrijvingen.