Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Nutriëntenonderzoek

Bij nutriëntenonderzoek wordt bepaald welke voedingsstoffen in de bodem of slib (waterbodem) aanwezig zijn, in welke hoeveelheden en of ze beschikbaar zijn (of kunnen komen) voor planten.

Bij het wijzigen van gebruik van landbouwgrond naar natuur dient te worden bepaald of de bodem geschikt is voor de beoogde natuurfunctie (droog, nat of een combinatie). Landbouwgronden zijn vaak voedselrijk door stikstof en/of fosfaat. Met name wanneer gronden kunstmatig natgemaakt worden, kan veel fosfaat vrijkomen (interne eutrofiëring) waardoor natuurdoelen zonder aanvullende maatregelen niet gehaald worden. Door nutriëntenonderzoek kan worden bepaald welke ingrepen nodig zijn om het behalen van de natuurdoelen mogelijk te maken. Dergelijke ingrepen omvatten het ontgraven van de voedselrijke toplaag door het uitmijnen van voedingstoffen bijvoorbeeld door middel van intensief graslandbeheer met maaien en afvoeren.

Bij nutriëntenonderzoek kan ATKB zowel de veldwerkzaamheden als de advisering op zich nemen. Indien u informatie over de aanwezigheid van voedingsstoffen in de bodem of slib nodig heeft, zijn wij u graag van dienst.