Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Bodemradar onderzoek

Door middel van niet-destructief onderzoek kan inzicht worden verkregen in de fysieke bodemsamenstelling om schade aan bijvoorbeeld leidingen bij graafwerkzaamheden te voorkomen. Met behulp van een grondradar wordt de fysieke bodemsamenstelling bepaald zonder dat opbreek- en graafwerkzaamheden noodzakelijk zijn. De grondradar kan worden toegepast voor diverse doeleinden zoals het bepalen van de bodemopbouw, volumeberekeningen, verificaties van kabels en leidingen, archeologische site surveys en de verkenning van boortracés.

De grondradar zendt een elektromagnetisch pulssignaal naar de bodem waarna een deel van het signaal door in de bodem gelegen objecten en laagovergangen wordt gereflecteerd. Deze reflectie wordt opgevangen door de radar en weergegeven in een radargram. De grondradar kan de volgende elementen in beeld brengen: kabels, leidingen (ijzer en kunststof), drainage, rioleringen, putten, funderingen, dempingen, wortels, holle ruimtes en de overgang van bodemlagen.
De verkregen onderzoeksdata kunnen door ATKB tot een 3D model van de bodem worden verwerkt. Een dergelijk model is zeer bruikbaar bij het ontwerpen van bouw- en aanlegprojecten. Tevens kan een graafkaart worden opgesteld op basis waarvan heel gericht sleuven kunnen worden gegraven om objecten te identificeren.

Wij hebben een 3D-radar systeem in ons bezit. Deze 3D radar is vanwege de hoge scan dichtheid uitermate geschikt in archeologisch toepassingen en onderzoek naar niet-gesprongen explosieven (NGE), dan conventionele grondradarsystemen. De hoge frequenties maken de radar ook geschikt voor wegenbouwkundig onderzoek en onderzoek naar kunstwerken (zo maakt de radar wapeningsijzer en voorspanningsijzer afzonderlijk zichtbaar).

Wij voeren niet-destructief onderzoek met behulp van onze grondradar graag voor u uit zodat u niet voor verrassingen die kunnen leiden tot hoge vertragingskosten komt te staan.

Voor uitgebreide informatie over onze radarsystemen hebben wij een speciale website gemaakt.