Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Beleid

Op het gebied van bodembeleid spelen het Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming een belangrijke rol. Gemeenten zijn bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Het besluit geeft gemeenten de ruimte om voor grondverzet binnen hun gemeente gebiedsspecifiek beleid op te stellen. De bevoegde gezagen Wet bodembescherming bestaan uit provincies, (grotere) gemeenten en omgevingsdiensten. Deze bevoegde gezagen kunnen op het gebied van bodemsaneringen binnen hun grondgebied kiezen voor aanvulling op landelijk beleid.

Aangezien ATKB veel ervaring heeft op het gebied van grondverzet en bodemsanering en daarnaast veel overheden als opdrachtgever heeft, zijn wij goed op de hoogte van de verschillende keuzes die bevoegde gezagen maken bij het opstellen van bodem(sanerings)beleid. Onze medewerkers worden ook door deze partijen ingehuurd (gedetacheerd) om afdelingen die bezig zijn met vergunningverlening en meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming te ondersteunen. Verder is ATKB lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) en nemen wij deel in VKB-werkgroepen. Op deze manier zijn wij volledig op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsborging en bodemonderzoeksnormen.

Indien u op zoek bent naar ondersteuning bij beleidsvorming op het gebied van grondverzet of bodemsanering, het zij in de vorm van detachering of advisering, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.